Alert prawny | 10.07.2020

Tarcza 4.0 nowa procedura restrukturyzacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym alertem prawnym zatytułowanym „Tarcza 4.0 nowa procedura restrukturyzacyjna”.

Sejm RP 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Ustawa wprowadza dodanie nowej instytucji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, a mianowicie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o czym szerzej w alercie piszą autorzy – Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec oraz Starszy Prawnik dr Paweł Izdebski.

Materiał dostępny jest tu: link