Transakcje | 09.04.2021

Doradzaliśmy Ipopema Securities SA w transakcji pozyskania finansowania dla Biomed Lublin SA

Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy doradzała Ipopema Securities SA przy transakcji pozyskania finansowania dla Biomed Lublin S.A. Transakcja obejmuje objęcie przez Ipopema Securities SA lub podmiot wskazany przez Ipopema do 3 000 000 akcji Biomed Lublin SA za środki pozyskane ze sprzedaży akcji Biomed, które uprzednio zostaną pożyczone od dotychczasowych akcjonariuszy tej spółki. Doradztwo Mrowiec Fiałek obejmowało kompleksowe doradztwo w transakcji, m.in. przygotowanie i doradztwo w negocjacjach Umowy Inwestycyjnej i Umowy o Oferowanie oraz umów pożyczek akcji od akcjonariuszy Biomed Lublin SA oraz doradztwo regulacyjne.

IPOPEMA Securities świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego przy przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych i prywatnych, w tym fuzji i przejęć, jak również pełni funkcję głównego koordynatora transakcji zmierzających do pozyskania finansowania w drodze emisji papierów wartościowych (publiczne oferty akcji i obligacji). IPOPEMA Securities oferuje także usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym dla krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych. Posiada również szeroką ofertę dla klientów indywidualnych. Jest notowana na GPW.

Biomed Lublin SA jest również spółką notowaną na GPW. Zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie.

Transakcję prowadzili Zbigniew Mrowiec – Partner odpowiedzialny za praktykę Rynków Kapitałowych oraz Sebastian Bogdan – Counsel. W skład zespołu wchodziła ponadto Joanna Kowalczyk – Senior Associate.