202004.23
0
0

Oficjalne podziękowania za udział merytoryczny w debatach „Koronawirus a regulacje rynku kapitałowego” oraz „Dematerializacja akcji i warrantów emitenta”, webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze”, jak również za wsparcie podczas walnego zgromadzenia SEG, od dr Mirosława Kachniewskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, otrzymał Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec.