201704.07
0
0

Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy była doradcą Altus TFI w transakcji nabycia BPH TFI zarządzającego aktywami o wartości ponad 2,5 mld zł.

Stronami umowy są podmiot zależny Altus TFI – Altus Agent Transferowy oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami, które wchodzi w skład grupy GE Capital.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym uczestniczyła w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, jej negocjacjach i podpisaniu.

Finalizacja transakcji nastąpi po spełnieniu uzgodnionych warunków, w tym uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych.

W skład zespołu Kancelarii weszli: Zbigniew Mrowiec – partner, Paweł Cyganik – starszy prawnik, Michał Fąderski – starszy prawnik oraz Małgorzata Banaszkiewicz – prawnik.