201905.27
0
0

Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy była doradcą zarządu spółki z branży usług finansowych w transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy doradzała zarządowi spółki w transakcji, w tym uczestniczyła w opracowaniu i negocjacjach umowy dotyczącej zapewnień managerskich (tzw. management representation letter), regulującej między innymi kwestie oświadczeń i zapewnień członków zarządu spółki dotyczących stanu spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu spółki wobec inwestora.

W skład zespołu Kancelarii weszli: Mirosław Fiałek – partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A, adwokat Grzegorz Barszcz oraz prawnik Małgorzata Banaszkiewicz.