Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych i jest bardzo polecany zarówno przez klientów jak i innych prawników

Chambers Europe 2014

Zbigniew Mrowiec

Wiodący prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych

IFLR 1000 2014

Zbigniew Mrowiec

Rekomendowany prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych

Rzeczpospolita 2013

Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec jest jednoznacznie uznawany za jednego z wiodących prawników w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Kieruje zespołem rynków kapitałowych i niedawno reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedaży 11,9% akcji Tauron Polska Energia S.A. o wartości PLN1.3 mld. Komentatorzy rynkowi potwierdzają: „Ma fantastyczne doświadczenie i wiedzę.”

Chambers Global 2013, Chambers Europe 2013

Mirosław Fiałek

Mirosław Fiałek „dalej buduje swoją reputację na rynku private equity”

Chambers Europe 2013

Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec kieruje zespołem rynków kapitałowych w Allen & Overy, A. Pedzich sp. k., który doradzał instytucjom finansowym w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez Globe Trade Centre S.A., a także doradzał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z publiczną emisją obligacji

Legal 500 2013

Zbigniew Mrowiec

Klienci wyrażają swoje zadowolenie z jakości usług Zbigniewa Mrowca oraz kancelarii. “Są wśród 4-5 czołowych graczy w Polsce,” powiedział jeden z klientów. “Z pewnością zapewniają doskonałą jakość, uwzgledniając również stosunek jakości do ceny.”

IFLR 1000 2013

Zbigniew Mrowiec

Allen & Overy, A. Pedzich sp. k. doradzała Skarbowi Państwa i Bankowi Gospodarstwa Krajowego w procesie przyśpieszonego budowania księgi popytu na akcje Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. Kancelaria również doradzała PHZ Baltona na jej drodze z NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kierujący praktyką Zbigniew Mrowiec jest “błyskotliwym prawnikiem”

Legal 500 2013

Mirosław Fiałek

Mirosław Fiałek jest „ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji. Jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity”

Chambers Europe 2012

Zbigniew Mrowiec

Ekspert Zbigniew Mrowiec jest rekomendowany jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę

Chambers Global 2012, Chambers Europe 2012

Zbigniew Mrowiec

Siłą Zbigniewa Mrowca są jakoś porad prawnych, zarządzanie projektami, oraz znajomość otoczenia regulacyjnego

Legal 500 2012

Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec jest niewątpliwie uważany za jednego z wiodących doradców prawnych na rynku kapitałowym. Jest „niezwykle doświadczonym ekspertem o bogatej wiedzy,” jak donoszą nasze źródła

Chambers Europe 2011