Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j.
Polna Corner
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

Tel: +48 22 411 11 00
Fax: +48 22 411 11 09
Email: office@mrowiecfialek.com
Www: www.mrowiecfialek.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 510460; REGON 147247560; NIP 5272714762.