Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j.

Polna Corner
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa
t:
+48 22 411 11 00
m:
office@mrowiecfialek.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 510460,
REGON 147247560, NIP 5272714762