Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez kancelarię Mrowiec Fiałek i Wspólnicy znajduje się tutaj.


Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j. (Kancelaria)

Użytkownik wywołujący domenę https://www.mrowiecfialek.com lub jej pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:

  1. Wyłączne prawo do ww. serwisu internetowego posiada Kancelaria. Zawartość tekstowa, wszystkie znaki graficzne oraz fotografie wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i / lub własnością Kancelarii lub innych osób. Wykorzystanie tych tekstów, znaków, fotografii lub ich modyfikacja wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od ich właściciela.
  2. Kancelaria nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy Kancelarii. Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w ww. serwisie były zawsze dostępne i czytelne.
  3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. serwisie internetowym.
  4. Ww. serwis może dawać dostęp do innych serwisów internetowych, które pozostają poza kontrolą Kancelarii. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść innych serwisów.
  5. Ww. serwis może dawać dostęp do informacji prawnych, z zastrzeżeniem, ze żadna z części zawartości tekstowej nie stanowi porady prawnej.
  6. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.
  7. W przypadku kontaktowania się z Kancelarią z wykorzystaniem niniejszego serwisu, prosimy o nieprzekazywanie Kancelarii jakichkolwiek informacji poufnych lub podlegajcych jakimkolwiek ograniczeniom prawnym co do ich przekazywania lub wykorzystania.