Emisje obligacji

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych.

Zbigniew Mrowiec, Partner odpowiedzialny za ten obszar, jest współautorem ustawy o obligacjach z 1995 r., na której bazuje obecnie obowiązująca ustawa o obligacjach z 2015 r.

Ponadto, Zbigniew Mrowiec jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004-2005), kierował pracami nad kompleksową nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która usprawniła i unowocześniła nadzór oraz zliberalizowała i zwiększyła przejrzystość polskiego rynku.

Prawnicy Kancelarii brali udział w licznych procesach związanych z emisją obligacji (w szczególności obligacji korporacyjnych), w tym między innymi:

 • doradzali spółkom emitującym obligacje (emitentom), podmiotom nabywającym obligacje (obligatariuszom), jak również firmom inwestycyjnym obsługującym emisje obligacji (w tym oferującym i agentom emisji),
 • opracowywali dokumentację emisyjną na potrzeby wprowadzenia obligacji, w tym także produktów strukturyzowanych do obrotu na rynku kapitałowym, a także reprezentowali emitentów przed organami administracji publicznej w celu zatwierdzenia dokumentów ofertowych,
 • doradzali podmiotom oferującym zagraniczne instrumenty finansowe w Polsce, w tym dłużne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • świadczyli kompleksowe doradztwo prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych zamkniętych w zakresie sekurytyzacji aktywów przez emisję obligacji,
 • reprezentowali obligatariuszy w postępowaniach sądowych, w tym zarówno względem emitentów obligacji oraz w relacjach z administratorami zabezpieczeń.

Nasze doradztwo obejmuje szerokie spektrum czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, reprezentacją emitenta przed KDPW S.A. lub KNF oraz nadzorowaniem wykonania obowiązków określonych w warunkach emisji. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia całego procesu emisji obligacji – począwszy od analizy możliwości przeprowadzenia emisji oraz jej warunków, przygotowania (lub weryfikacji) uchwał emisyjnych, weryfikacji rozwiązań prawnych w zakresie ustanowienia optymalnych zabezpieczeń, przygotowania pełnej dokumentacji emisyjnej, wsparcia prawnego przeprowadzenia procesu oferty (subskrypcji) obligacji, rejestracji obligacji w KDPW, a skończywszy na monitorowaniu wykupu obligacji przez emitenta.

Dodatkowo, Kancelaria współpracuje z sądami oraz notariuszami celem ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji obligacji. Kancelaria współpracuje również z innymi podmiotami uczestniczącymi przy emisji obligacji, jak również przedstawicielami oraz doradcami emitenta, zajmującymi się dystrybucją ofert nabycia obligacji wśród potencjalnych obligatariuszy.

Zrealizowane projekty

 • GNS Holding

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji zabezpieczonych na podstawie nowej ustawy o obligacjach z 2015 r. przez GNS Holding S.A., która była finansowaniem częściowego wykupu jednego ze wspólników spółki medycznej GNS sp. z o.o., będącej spółką zależną GNS Holding S.A.

 • Soltex Holding sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 20 mln PLN.

 • i2 Development S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu dwóch emisji obligacji spółki.

 • Yuniversal Development sp. z o.o.

  Doradztwo spółce deweloperskiej w procesie emisji prywatnej obligacji korporacyjnych, w tym w przygotowaniu warunków emisji obligacji oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentów zabezpieczeń emisji o wartości 4 mln PLN.

 • NWAI Dom Maklerski S.A.

  Doradztwo w ramach procesów emisji obligacji przez Rubin Energy sp. z o.o.

 • Rubin Energy sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji.


Wyróżnienia i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu rynków kapitałowych była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

 • IFLR1000
 • Legal 500
 • PSIK
 • MergerMarket
 • CEE Mergers and Acquisitions
 • Chambers Europe
 • Chambers Global

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2016 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets. Klienci wyrazili swoje zadowolenie z jakości usług Zbigniewa Mrowca oraz prowadzonego przez niego w kancelarii Allen & Overy zespołu. Według rankingu „zespół jest wśród 4-5 czołowych graczy w Polsce, z pewnością zapewniają doskonałą jakość, uwzględniając również stosunek jakości do ceny”.

W rankingu IFLR1000 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Lawyer” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2015 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany w zakresie praktyki Capital Markets „jako kierujący zespołem rynków kapitałowych w kancelarii Allen & Overy, gdzie doradzał instytucjom finansowym w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez Globe Trade Centre S.A., a także doradzał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z publiczną emisją obligacji”. Klienci wskazali Zbigniewa Mrowca jako „błyskotliwego prawnika”.

W rankingu Legal 500 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Marketsza jakość porad prawnych, zarządzanie projektami, oraz znajomość otoczenia regulacyjnego”.

W rankingu Legal 500 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Współpracując z kancelarią Allen & Overy „reprezentował banki inwestycyjne, Zarządzających Księgą Popytu oraz Współzarządzających Transakcją w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez PKO Bank Polski”.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych, polecany zarówno przez klientów, jak i innych prawników”.

W rankingu Chambers Europe 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

W rankingu Chambers Europe 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako wiodący doradca prawny na rynku kapitałowym. Według rankingu „jest niezwykle doświadczonym ekspertem o bogatej wiedzy”.

W rankingu Chambers Europe 2009 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Chambers Europe 2008 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „inni prawnicy wspominają o doświadczeniu i dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, którą zdobył w trakcie pracy w tej instytucji”.

W rankingu Chambers Global 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako kierujący zespołem rynków kapitałowych kancelarii Allen & Overy. Według rankingu „ma fantastyczne doświadczenie i wiedzę”.

W rankingu Chambers Global 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2014
 • 2012
 • 2011
 • 2009
 • 2008
 • 2013
 • 2012
Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych