Oferty akcji

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.

Zespół Kancelarii odpowiadający za oferty publiczne i transakcje giełdowe kierowany jest przez Zbigniewa Mrowca, współtwórcę regulacji polskiego rynku kapitałowego i członka pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych.

Zbigniew Mrowiec jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004–2005) kierował pracami nad kompleksową nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która usprawniła i unowocześniła nadzór oraz zliberalizowała i zwiększyła przejrzystość polskiego rynku.

Prawnicy naszej Kancelarii zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym między innymi:

 • pierwsze przejęcie na GPW i pierwsze „wrogie przejęcie”,
 • pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW i innej giełdzie w UE,
 • czwarta na terenie UE emisja, przy której właściwa dla spółki władza prospektowa (cypryjska SEC) przekazała uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami tej spółki (polska KNF),
 • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego.

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • strukturyzowanie transakcji, w tym transakcji, które nie miały precedensu na polskim rynku kapitałowym,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, w tym pierwszych ofert publicznych akcji (IPO), włączając przeprowadzanie tzw. dual listing,
 • przygotowanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych i innych dokumentów ofertowych, a także dokumentów informacyjnych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów związanych z ofertami akcji, umów dotyczących plasowania emisji i gwarantowania oferty (eng. underwriting),
 • doradztwo dotyczące obowiązków informacyjnych (przygotowanie spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również stałą współpracę w tym zakresie), w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i bieżące doradztwo w tym zakresie,
 • wszechstronne doradztwo w związku ze statusem spółki publicznej (spółki notowanej),
 • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego (corporate governance), w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.

Zrealizowane projekty

 • Polski Holding Nieruchomości S.A.

  Doradztwo w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii E, skierowaną do Skarbu Państwa i opłaconą wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółek Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A.

 • Redan S.A.

  Doradztwo w związku z pozyskaniem finansowania i dokapitalizowaniem spółki zależnej TXM S.A.

 • Bank Austria Credit Anstalt oraz CA IB Securities

  Doradztwo w związku z wprowadzeniem akcji BA CA do obrotu w Polsce oraz ich równoczesnym notowaniem na giełdach w Warszawie i Wiedniu (pierwszy „dual listing” w Polsce); bank był pierwszą spółką zagraniczną notowaną na GPW.

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Doradztwo w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji oraz wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW.

 • Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit

  Doradztwo w sprawie pierwszej oferty publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., największego w Europie producenta węgla koksującego. Była to największa pierwsza oferta publiczna spółki Skarbu Państwa w 2011 i czwarta największa pierwsza oferta publiczna w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • UBS, J.P.Morgan, Citi, BofA Merrill Lynch, UniCredit oraz Espirito Santo Investment Bank

  Doradztwo w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Energa S.A.

 • Citi oraz Dom Maklerski Banku Handlowego

  Doradztwo w związku z ofertą akcji banku BNP Paribas Polska S.A.

 • UBS, J.P.Morgan, Citi, BofA Merrill Lynch, UniCredit oraz Espirito Santo Investment (prowadzący księgę popytu) oraz globalni organizatorzy oferty m.in. UniCredit, Deutsche Bank i Merrill Lynch

  Doradztwo w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (z prawem poboru) PKO Banku Polskiego S.A. Była to największa emisja akcji z prawem poboru w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Bank Zachodni WBK S.A.

  Doradztwo przy wprowadzaniu akcji banku do obrotu giełdowego na GPW.

 • ASBISc Enterprise Plc.

  Doradztwo emitentom w związku z ofertą publiczną ASBISc Enterprise Plc. Była to czwarta na terenie UE emisja, przy której organ nadzoru rynku kapitałowego państwa siedziby emitenta przekazał uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru w państwie, w którym była dokonywana oferta publiczna.


Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu rynków kapitałowych była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

 • IFLR1000
 • Legal 500
 • PSIK
 • MergerMarket
 • CEE Mergers and Acquisitions
 • Chambers Europe
 • Chambers Global

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2016 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets. Klienci wyrazili swoje zadowolenie z jakości usług Zbigniewa Mrowca oraz prowadzonego przez niego w kancelarii Allen & Overy zespołu. Według rankingu „zespół jest wśród 4-5 czołowych graczy w Polsce, z pewnością zapewniają doskonałą jakość, uwzględniając również stosunek jakości do ceny”.

W rankingu IFLR1000 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Lawyer” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2015 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany w zakresie praktyki Capital Markets „jako kierujący zespołem rynków kapitałowych w kancelarii Allen & Overy, gdzie doradzał instytucjom finansowym w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez Globe Trade Centre S.A., a także doradzał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z publiczną emisją obligacji”. Klienci wskazali Zbigniewa Mrowca jako „błyskotliwego prawnika”.

W rankingu Legal 500 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Marketsza jakość porad prawnych, zarządzanie projektami, oraz znajomość otoczenia regulacyjnego”.

W rankingu Legal 500 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Współpracując z kancelarią Allen & Overy „reprezentował banki inwestycyjne, Zarządzających Księgą Popytu oraz Współzarządzających Transakcją w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez PKO Bank Polski”.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych, polecany zarówno przez klientów, jak i innych prawników”.

W rankingu Chambers Europe 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

W rankingu Chambers Europe 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako wiodący doradca prawny na rynku kapitałowym. Według rankingu „jest niezwykle doświadczonym ekspertem o bogatej wiedzy”.

W rankingu Chambers Europe 2009 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Chambers Europe 2008 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „inni prawnicy wspominają o doświadczeniu i dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, którą zdobył w trakcie pracy w tej instytucji”.

W rankingu Chambers Global 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako kierujący zespołem rynków kapitałowych kancelarii Allen & Overy. Według rankingu „ma fantastyczne doświadczenie i wiedzę”.

W rankingu Chambers Global 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2014
 • 2012
 • 2011
 • 2009
 • 2008
 • 2013
 • 2012
Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych