Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania, w szczególności:

 • w pozyskaniu finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
 • w refinansowaniu finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • w pozyskaniu finansowania mezzanine,
 • w pozyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych,
 • emisjach akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
 • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
 • w pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
 • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
 • refinansowaniu portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
 • przejęciu i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

 • Wratislavia-Biodiesel S.A.

  Doradztwo w ramach procesów emisji obligacji.

 • Indos S.A.

  Doradztwo w związku z emisją obligacji.

 • TXM S.A.

  Doradztwo w związku z restrukturyzacją obligacji zamiennych w postępowaniu układowym.

 • NWAI Dom Maklerski S.A.

  Doradztwo w ramach procesów emisji obligacji przez Rubin Energy sp. z o.o.

 • Redan S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji Redan S.A. w celu zebrania środków na dofinansowanie spółki zależnej TXM S.A.

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Doradztwo w związku z emisją obligacji dla sfinansowania przejęcia Towarowej Giełdy Energii przez GPW.

 • OEX S.A.

  Doradztwo przy programie emisji obligacji oraz emisji obligacji serii A z udziałem Alior Banku S.A. o wartości 20 mln PLN w celu refinansowania akwizycji spółki Archidoc S.A.

 • Ipopema Securities S.A.

  Doradztwo w procesie emisji 10-letnich obligacji Banku Pocztowego S.A.

 • GNS Holding

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji zabezpieczonych na podstawie nowej ustawy o obligacjach z 2015 r. przez GNS Holding S.A., która była finansowaniem częściowego wykupu jednego ze wspólników spółki medycznej GNS sp. z o.o., będącej spółką zależną GNS Holding S.A.

 • Grupa Griffin Real Estate

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki z grupy Griffin Real EstateDafter Enterprise sp. z o.o., o łącznej wartości 15 mln PLN.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych