Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania, w szczególności:

 • w pozyskaniu finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
 • w refinansowaniu finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • w pozyskaniu finansowania mezzanine,
 • w pozyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych,
 • emisjach akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
 • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
 • w pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
 • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
 • refinansowaniu portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
 • przejęciu i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

 • Integer S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu restrukturyzacji długu obligacyjnego spółki.

 • Soltex Holding sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 20 mln PLN.

 • Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu dwóch emisji obligacji spółki o łącznej wartości 30 mln PLN.

 • i2 Development S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu dwóch emisji obligacji spółki.

 • Grupa Profbud

  Doradztwo przy przeprowadzeniu trzech emisji obligacji, w tym dwóch w ramach programu, spółki z grupy kapitałowej Profbud –  Infinity S.A., o łącznej wartości 24 mln PLN.

 • Grupa Prime Properties

  Doradztwo przy przeprowadzeniu trzech emisji obligacji spółek z grupy Prime Properties – dwie serie wyemitowane przez Constance Development sp. z o.o. w ramach programu oraz jedna seria wyemitowana przez Piotrkowska Development sp. z o.o. – o łącznej wartości 21 mln PLN.

 • Yuniversal Podlaski sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 15,5 mln PLN.

 • DL Invest Group PM S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 9 mln PLN.

 • Grupa kapitałowa Ponar Silesia S.A.

  Doradztwo przy procesie refinansowania.

 • Telekomunikacja Polska S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji denominowanych w USD przez TP S.A., o łącznej wartości 1 mld USD.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych