Specjalizujemy się w optymalizacji i strukturyzacji podatkowej. Nasi prawnicy posiadają również doświadczenie w doradztwie w zakresie podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych. Brali udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych, obejmujących między innymi przeglądy due diligence, przeglądy podatkowe i planowanie podatkowe. Posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz organami statystycznymi.

Dotychczasowe doświadczenie naszych prawników obejmuje między innymi:

 • optymalizację i strukturyzację podatkową dla przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • doradztwo przy zakupie jednej z najstarszych warszawskich firm farmaceutycznych
 • bieżące doradztwo podatkowe dla firm z sektora farmaceutycznego i sektora wyrobów medycznych
 • reprezentowanie trzech największych polskich banków krwi pępowinowej w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych (dotyczących zasad opodatkowania usług przechowywania krwi pępowinowej podatkiem od towarów i usług)
 • doradztwo dla kilkunastu firm z sektora spożywczego (producentów i dystrybutorów żywności dla dzieci, wyrobów piekarniczo-cukierniczych, wyrobów mleczarskich) w zakresie optymalizacji działalności z punktu widzenia podatku od towarów i usług
 • doradztwo dla firm z sektora budowlanego w ramach projektów związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, dotyczących budowy dróg i parkingów
 • udział w wieloetapowym projekcie związany z podatkową adaptacją systemu klasy ERP w największym polskim koncernie paliwowym
 • doradztwo podatkowe oraz reprezentowanie czeskiej spółki dystrybuującej oleje smarowe w trakcie kontroli podatkowej, w związku z wnioskiem o zwrot podatku VAT
 • doradztwo na rzecz kilkudziesięciu podmiotów prawa publicznego (gminy oraz spółki komunalne) w zakresie restrukturyzacji działalności, z punktu widzenia optymalizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
 • doradztwo w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących nadpłaty podatku
 • doradztwo podatkowe dla kilkudziesięciu firm z następujących sektorów rynku: handlowego, kosmetycznego, transportowo-spedycyjnego, komputerowego, finansowego, drukarskiego oraz produkcyjnego

Kontakt

miroslaw_fialekMirosław Fiałek
Email: m.fialek@mrowiecfialek.com
Tel. +48 608 209 904

zbigniew_mrowiecZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401