Nasi prawnicy maja wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku kapitałowego.

Zbigniew Mrowiec, partner odpowiedzialny za ten obszar, był członkiem pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd kierował pracami nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Jest współautorem między innymi ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych, regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.

Zakres naszych usług obejmuje pomoc w tworzeniu i zmianie regulacji wewnętrznych instytucji finansowych, w tym dostosowywanie się do nowych przepisów, jak również reprezentowanie klientów wobec organów nadzoru, w szczególności wobec KNF.

Doradzamy w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek, akcjonariuszy oraz członków organów spółek.

Prawnicy Kancelarii doradzali w prawach regulacyjnych między innymi następującym podmiotom:

 • Bank Pocztowy S.A.
 • BRE Bank S.A. (dziś mBank S.A.)
 • BZ WBK S.A.
 • Citibank, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Deutsche Bank AG London Branch, Deutsche Bank Polska S.A.
 • Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • ING NV
 • J. P. Morgan Securities
 • J. W. Construction Holding S.A.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Pol-Aqua S.A.
 • TVN S.A.

Kontakt

miroslaw_fialekZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401