Transakcje fuzji i przejęć stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii. Nasi prawnicy zdobywali doświadczenie, doradzając wielu podmiotom, w szczególności inwestorom strategicznym i finansowym (w tym funduszom private equity). Występowali po stronie sprzedających, kupujących, spółek będących przedmiotem transakcji, banków inwestycyjnych, banków oraz funduszy finansujących transakcje. Doradzali w transakcjach transgranicznych i multijurysdykcyjnych, jak również w transakcjach lokalnych.

Doświadczenie naszych prawników obejmuje w szczególności:

 • transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym spółek giełdowych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych
 • transakcje MBO i LBO
 • przygotowywanie i wdrażanie programów opcji managerskich
 • umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture
 • transakcje łączenia, podziału oraz przekształceń spółek

Świadczymy kompleksowe usługi, począwszy od zaplanowania prawnej i podatkowej struktury transakcji przez proces due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie data room), wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet), przygotowanie i negocjowanie umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych (w tym disclosure letter), przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowanie przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi, oraz doradztwo przy zamknięciu transakcji.

Prawnicy Kancelarii w swojej dotychczasowej praktyce doradzali między innymi:

 • doradztwo spółce MATEXI Polska Sp. z o.o. należącej do największej belgijskiej grupy deweloperskiej działającej w segmencie mieszkaniowym HOLDING MATEXI w procesie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie
 • spółce Fabryka Pizzy sp. z o.o. w związku z inwestycją Sfinks Polska S.A. w spółkę
 • akcjonariuszom Fabryki Dywanów „Agnella” S.A. w transakcji przejęcia spółki przez Brintons Carpets Limited, spółkę zależną The Carlyle Group – jednego z największych światowych funduszy Private Equity
 • Montagu Private Equity w sprawie nabycia TP Emitel S.A.
 • TVN S.A., w związku ze strategicznym partnerstwem pomiędzy TVN i Ringer Axel Springer Media AG dotyczącym Grupy Onet.pl S.A.
 • TVN S.A. w związku z połączeniem platformy płatnej telewizji TVN z polską platformą płatnej telewizji Canal+
 • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z przejęciem Towarowej Giełdy Energii
 • Krzysztofowi Gradeckiemu w związku ze zbyciem większościowego pakietu akcji Eko Holding S.A.
 • Grupie Deutsche Bank (DWS) w związku ze sprzedażą DWS TFI Polska
 • IPOPEMA Securities S.A. w związku z nabyciem polskiej części działalności Credit Suisse z zakresu zarządzania aktywami
 • Liberty Global Inc. w sprawie nabycia Aster od funduszy zarządzanych przez Mid Europa Partners LLP
 • Liberty Global i UPC w związku ze zbyciem sieci kablowej Aster
 • Innova Capital w związku z nabyciem 70% akcji w Marmite International S.A.
 • Innova Capital w związku z przejęciem kontroli nad Bakalland S.A.
 • Advent International, w związku z zakończonym sukcesem wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 • Société Générale Asset Management Alternative Investments w związku z nabyciem pakietu kontrolnego Konsalnet Holding S.A.
 • Société Générale Asset Management Alternative Investments w związku z przeniesieniem udziałów G1 Group sp. z o.o. jako część wewnętrznej restrukturyzacji Grupy SGAM
 • Konsalnet Holding S.A. w związku ze zbyciem spółki zależnej w Rumunii
 • Konsalnet Holding S.A. w związku ze zbyciem wybranych linii biznesowych
 • Konsalnet Holding S.A. w związku z nabyciem G4S Polska
 • Enterprise Investors w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI
 • Enterprise Investors i Sfinks Polska S.A. w związku z nabyciem działalności prowadzonej przez spółkę Grupa Chłopskie Jadło
 • Enterprise Investors w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Medycyna Rodzinna S.A.
 • Marka Stefańskiego, w związku ze sprzedażą akcji w POL-AQUA S.A. na rzecz Dragados Sociedad Anonima
 • Argus Capital w związku z nabyciem GTX Hanex Plastic Sp z o.o.
 • British Sugar (Overseas) Limited w związku z umową sprzedaży jej udziałów w British Sugar (Overseas) Polska sp. z o. o. na rzecz Pfeifer & Langen Polska S.A.
 • KBC Private Equity, Krokus Private Equity w związku z szeregiem transakcji private equity
 • funduszowi private equity w związku z rekapitalizacją spółki portfelowej
 • Kulczyk Holding w związku z inwestycją w pola naftowe w Sudanie
 • Unit 4 w związku z przejęciem Teta S.A.

Kontakt

miroslaw_fialekMirosław Fiałek
Email: m.fialek@mrowiecfialek.com
Tel. +48 608 209 904