Prawnicy kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z obrotem papierami wartościowymi i pozostałymi instrumentami finansowymi.

Zespół kancelarii odpowiadający za oferty publiczne i transakcje giełdowe kierowany jest przez Zbigniewa Mrowca, współtwórcę regulacji polskiego rynku kapitałowego i członka pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Zbigniew jako zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) kierował pracami nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku.

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie publicznych ofert papierów wartościowych, w tym pierwszych ofert publicznych (IPO)
 • publiczne oferowanie papierów wartościowych (tym.in. w zakresie wybranych aspektów międzynarodowych emisji lub sprzedaży papierów wartościowych), gwarantowanie emisji oraz subemisję usługową
 • przeprowadzanie tzw. dual listing
 • przejęcia spółek giełdowych i wycofanie ich z obrotu giełdowego
 • transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, a także obsługę procesów zbywania dużych pakietów akcji
 • obsługę wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych
 • transakcje przyspieszonego budowania księgi popytu (ABBs)
 • strukturyzowanie transakcji
 • emisję dłużnych instrumentów finansowych, w tym obligacji, także obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa
 • obsługę domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • doradztwo dotyczące obowiązków informacyjnych (przygotowanie spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również stałą współpracę w tym zakresie)
 • doradztwo w zakresie obsługi korporacyjnej w związku ze statusem spółki publicznej i spółki notowanej
 • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego (corporate governance) oraz obowiązków informacyjnych w przypadku spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i bieżące doradztwo
 • doradztwo w pozostałych sprawach regulacyjnych, w tym związanych z uczestnictwem w systemie depozytowym papierów wartościowych i systemach obrotu instrumentami finansowymi
 • przygotowywanie i wdrażanie programów opcji managerskich
 • wspomaganie funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, w tym utworzenie i uzyskanie wymaganych zezwoleń, przygotowanie niezbędnych regulacji oraz bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru jak i z klientami
 • nabywanie akcji instytucji finansowych oraz reprezentacje Klientów przed właściwymi organami w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami rynku finansowego i regulowanego (Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A)

Prawnicy kancelarii w dotychczasowej praktyce doradzali między innymi:

 • Grupie otwartych funduszy emerytalnych – akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings NV w związku z delistingiem tej spółki
 • Rubbermaid w związku z przejęciem Dom-Plast S.A. (pierwsze przejęcie spółki publicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej)
 • Kalon Group w związku z przejęciem Polifarbu Cieszyn-Wrocław S.A. (pierwsze wrogie przejęcie spółki publicznej w Polsce)
 • PepsiCo Inc. przy wycofaniu akcji spółki E. Wedel S.A. z obrotu publicznego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (pierwsza tego rodzaju transakcja w Polsce)
 • Citibank przy wezwaniu do zapisów na sprzedaż akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ramach przejęcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. przez Citigroup oraz przy przeprowadzeniu fuzji obu banków
 • Bankowi Przemysłowo – Handlowemu S.A. w związku z połączeniem z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A.
 • Ministerstwu Skarbu Państwa w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji KGHM Polska Miedź S.A.
 • IPOPEMA Securities S.A. w związku z nabyciem polskiej części działalności Credit Suisse
 • Grupie Deutsche Bank w związku ze sprzedażą DWS TFI Polska S.A.
 • Bankowi Austria Credit Anstalt (BA CA) oraz CA IB Securities w związku z ofertą akcji BA CA w Polsce oraz ich równoczesnym notowaniem na giełdach w Warszawie i Wiedniu (dual listing). BA CA to pierwsza spółką zagraniczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Merrill Lynch, Deutsche Bank i UniCredit w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego S.A. w formie emisji z prawem poboru
 • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji giełdy oraz wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
 • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z przejęciem Towarowej Giełdy Energii S.A.
 • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z emisją obligacji notowanych na rynku hurtowym i na rynku publicznym Catalyst, która służyła sfinansowaniu przejęcia Towarowej Giełdy Energii S.A.
 • Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit w sprawie pierwszej oferty publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., największego w Europie producenta węgla koksującego, o wartości 5,37 mld PLN. W 2011 była to największa pierwsza oferta publiczna spółki Skarbu Państwa i czwarta największa pierwsza oferta publiczna w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • UBS, J.P.Morgan, Citibank, Bank of America Merrill Lynch, UniCredit oraz Espirito Santo Investment Bank w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Energa S.A.
 • Citibank oraz Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego w związku z ofertą akcji banku BNP Paribas Polska S.A.
 • Fujian Peixin International, w związku z notowaniem pierwszego chińskiego przedsiębiorstwa w Polsce, za pośrednictwem holenderskiego wehikułu listingowego
 • Ministerstwu Skarbu Państwa i Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A. w związku z pomyślnym zakończeniem prywatyzacji Mennicy Polskiej S.A. i sprzedażą w ramach przyspieszonego budowania książki popytu (accelerated bookbuilding) ok. 40% akcji tej spółki
 • konsorcjum banków BRE, PKO BP, Pekao SA, Nordea, ING, Bank Handlowy w związku ze sprzedażą w ramach przyspieszonego budowania książki popytu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez Ministerstwo Skarbu Państwa
 • JP Morgan, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Credit Suisse, UniCredit, KBC Securities, Societe Generale, PKO BP w związku ze sprzedażą w ramach przyspieszonego budowania książki popytu akcji Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przez Ministerstwo Skarbu Państwa
 • ING Securities S.A. oraz Citigroup Global Markets Limited w związku ze sprzedażą w ramach przyspieszonego budowania książki popytu akcji Lotos S.A. przez Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Bankowi Zachodniemu WBK S.A. przy wprowadzaniu jego akcji do obrotu giełdowego na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 • emitentowi w związku z ofertą publiczną ASBISc Enterprise Plc.
 • J. W. Construction Holding S.A. w związku z emisją akcji
 • Polimex-Mostostal S.A. i ZREW S.A. w związku z ich połączeniem
 • KOPEX S.A. i ZZM S.A. w związku z restrukturyzacją grupy kapitałowej
 • bankom inwestycyjnym w związku z ofertą publiczną Kernel Holding
 • bankom inwestycyjnym w związku z pierwszą ofertą publiczną Petrolinvest S.A.
 • bankom inwestycyjnym w związku z ofertą publiczną Bioton S.A.
 • bankom inwestycyjnym w związku z ofertą publiczną NFI Empik Media & Fashion S.A.
 • bankom inwestycyjnym w związku z połączeniem Vistula S.A. i Wólczanka S.A.

Kontakt

miroslaw_fialekZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401