Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów zarówno w ramach postępowań sądowych lub arbitrażowych, jak i na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc wprowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują doradztwo i reprezentację, w szczególności w sporach:

  • powstałych na tle transakcji M&A;
  • związanych z uczestnictwem w spółce i zasadami ładu korporacyjnego;
  • na tle regulacyjnym oraz sporach z organami regulacyjnymi lub organami administracji;
  • związanych z emisją lub sprzedażą papierów wartościowych i rynkiem kapitałowym, w tym postępowań przed sądami i organami regulacyjnymi w zakresie transakcji fuzji i przejęć dotyczących spółek publicznych,
  • o naruszenie kontraktów handlowych;
  • dotyczących praw własności intelektualnej oraz w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji;
  • z zakresu prawa pracy.

Kontakt

miroslaw_fialekMirosław Fiałek
Email: m.fialek@mrowiecfialek.com
Tel. +48 608 209 904

zbigniew_mrowiecZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401