Świadczymy usługi doradztwa z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, znaków towarowych, patentów, know-how, wzorów użytkowych oraz nieuczciwej konkurencji, w tym:

  • przygotowanie i negocjowanie warunków umów licencyjnych, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności przemysłowej
  • badanie prawne (due diligence) dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego
  • reprezentowanie klientów w sporach o prawa do utworów, prawa do domen internetowych i prawa do znaków towarowych
  • doradztwo związane z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed GIODO oraz przeprowadzanie audytów procesów oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod względem ich zgodności z prawem i wytycznymi GIODO
  • doradztwo w sprawie naruszenia praw własności intelektualnej
  • ochronę baz danych
  • doradztwo w sprawach nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w sprawach technologii informatycznych oraz mediów
  • doradztwo w sprawach ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych

Kontakt

miroslaw_fialekMirosław Fiałek
Email: m.fialek@mrowiecfialek.com
Tel. +48 608 209 904

zbigniew_mrowiecZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401