Starszy prawnik, adwokat

Specjalizacja

 • doradztwo związane z szeroko pojętym prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, konsumentów oraz ochrony danych osobowych
 • doradztwo w sprawach ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
 • doradztwo transakcyjne
 • doradztwo w postępowaniach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej

Zobacz wybrane projekty

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej. Brała udział w licznych transakcjach dla funduszy typu private equity z udziałem spółek z sektora nowych technologii. Doradzała w sprawach związanych z naruszeniami praw do znaków towarowych, patentów, domen internetowych oraz wzorów przemysłowych, jak również reprezentowała klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji, w tym dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone oraz nieuczciwej konkurencji. Sporządzała oraz opiniowała umowy przenoszące prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do know-how, jak również umowy licencyjne. Doradzała w projektach związanych z ochroną oraz przepływem danych osobowych w ramach krajowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Kwalifikacje

 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI), 2015
 • prawo wykonywania zawodu adwokata, 2013
 • Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, 2012
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, 2009 (summa cum laude)
 • Centrum Prawa Niemieckiego i Europejskiego UW we współpracy z Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, 2008
 • absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, 2007 (summa cum laude)
 • współpraca z renomowanymi polski i międzynarodowymi kancelariami prawniczymi (m. in. Allen & Overy, BSJP, RKKW Kwaśnicki Wróbel i Partnerzy), od 2008

Języki

 • polski
 • angielski (płynnie)
 • niemiecki (płynnie)
 • francuski (poziom podstawowy)