ŁŚ

Łukasz Świątek

Associate, Adwokat

Łukasz posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, z zakresu prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego, w szczególności w ramach wspierania klientów korporacyjnych przy przeprowadzaniu wezwań, nabywania znacznych pakietów akcji i delistingów. W swojej dotychczasowej praktyce odpowiadał za udzielanie bieżących i strategicznych porad prawnych członkom organów i wspólnikom spółek handlowych.


Zajmuje się również doradztwem korporacyjnym dla spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz New Connect, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych. Posiada również doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym ich zakładaniu, przekształceniach, likwidacji, kształtowaniu wewnętrznych regulacji oraz strukturyzowaniu modeli zarządzania i nadzoru nad spółkami.
Łukasz posiada także doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa podmiotom z sektora finansowego, w szczególności w ramach wdrożeń regulacyjnych, audytów oraz komunikacji z organami nadzoru.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej domu maklerskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W ramach europejskiego programu wymiany studentów ukończył również semestr studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztokholmie.


Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy współpracował z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce.


Języki: polski, angielski

Zrealizowane projekty

 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

  Doradztwo Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych w transakcji nabycia przez 90% akcji spółki będącej domem maklerskim, notowanym na New Connect oraz doradztwo w aspektach związanych z uzyskaniem braku sprzeciwu KNF na przejęcie kontroli przez TFI nad domem maklerskim, przeprowadzenie squeeze out oraz delistingu.

 • Ugoda pozasądowa pomiędzy dwiema spółkami publicznymi

  Doradztwo w negocjacjach, zawarciu oraz wykonaniu ugody pozasądowej pomiędzy dwiema spółkami publicznymi notowanymi na głównym rynku GPW, na tle sporu związanego z umową inwestycyjną dotyczącą nabycia 100% akcji spółki notowanej na GPW.

 • Wiodący w Polsce właściciel hoteli i inwestor

  Doradztwo spółce notowanej na rynku głównym GPW z sektora hotelarskiego, przy nabyciu większościowego pakietu akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW, wykonującej instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, jak również systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki, w tym doradztwo przy przeprowadzeniu wezwania na sprzedaż większościowego pakietu akcji spółki oraz przy przeprowadzeniu postępowania koncentracyjnego przed Prezesem UOKIK.

 • Wiodąca spółka IT

  Doradztwo w zakresie umowy inwestycyjnej w zakresie objęcia akcji nowej emisji wiodącej spółki IT notowanej na rynku głównym GPW oraz w zakresie przeprowadzenia procesu wprowadzenia nowej emisji akcji do obrotu na GPW.

 • Spółka notowana na GPW z sektora spożywczego

  Doradztwo przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych przez spółkę notowaną na rynku głównym GPW z sektora spożywczego, w celu wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

 • Spółka notowana na GPW z sektora budowlanego

  Doradztwo przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych przez dewelopera – spółkę notowaną na rynku głównym GPW, w ramach programu buy-back.

 • Spółka notowana na GPW z sektora gamingowego

  Doradztwo przy przeprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki notowanej na rynku głównym GPW z sektora gamingowego.

 • Dom Maklerski

  Doradztwo w procesie przeglądu i aktualizacji regulacji wewnętrznych domu maklerskiego oraz wdrożenia zaleceń KNF po ocenie BION.