ZM

Zbigniew Mrowiec

Partner, Radca Prawny

Zbigniew posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i bieżącej obsługi prawnej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności. Posiada również rozległą wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi.

Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym w nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i zagranicznym.

Pionier w dziedzinie transakcji giełdowych. Doradzał przy wielu precedensowych transakcjach w Polsce, w tym przy:

 • pierwszym przejęciu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
 • pierwszym wrogim przejęciu;
 • pierwszym wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego;
 • pierwszym równoległym notowaniu papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW;
 • czwartej na terenie UE emisji, przy której właściwa dla spółki władza prospektowa (cypryjska SEC) – przekazała uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami tej spółki (polski KNF).

Doradzał emitentom lub bankom inwestycyjnym w związku z największymi lub najbardziej rozpoznawalnymi ofertami akcji w Polsce, takimi jak pierwsze oferty publiczne (IPO) spółek: Telekomunikacja Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., JSW S.A., Energa S.A. czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także w związku z największą w Polsce ofertą w trybie prawa poboru – emisją akcji przez PKO BP Bank Polski S.A.

Współtwórca regulacji rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku.

Jest współautorem:

 • ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 • ustawy o obligacjach;
 • pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych, regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent podyplomowych Studiów Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Bonn, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed założeniem Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy współpracował z uznanymi kancelariami prawnymi m.in. Allen & Overy.

Języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski

Praktyki
P
 1. 01. Oferty akcji
 2. 02. Emisje obligacji
 3. 03. Doradztwo regulacyjne
 4. 04. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 5. 05. Fundusze inwestycyjne
 6. 06. Administrowanie zabezpieczeniami
 7. 07. Programy opcji managerskich
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Restrukturyzacje
 10. 10. Pozyskanie finansowania
 11. 11. Prawo gospodarcze
 12. 12. Fuzje i przejęcia

Zrealizowane projekty

 • Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Navigator S.A., Michael Ström Dom Maklerski S.A.

  Doradztwo przy wdrożeniu procedury dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

 • Ceramika Nowa Gala S.A.

  Doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych oraz w negocjacjach z Inwestorem – spółką Cerrad sp. z o.o.

 • Dom Maklerski BDM S.A.

  Doradztwo przy wdrożeniu procedury dotyczącej funkcji agenta emisji.

 • TXM S.A.

  Doradztwo w związku z restrukturyzacją obligacji zamiennych w postępowaniu układowym.

 • DL Invest Group PM S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 9 mln PLN.

 • ZAP Sznajder Batterien S.A.

  Doradztwo w aspektach związanych z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z transakcją nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

 • Polski Holding Nieruchomości S.A.

  Doradztwo w związku z procedurą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii E, skierowanej do Skarbu Państwa i opłaconej wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółek Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A.

 • Redan S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji Redan S.A. w celu zebrania środków na dofinansowanie spółki zależnej TXM S.A.

 • Wratislavia-Biodiesel S.A.

  Doradztwo w ramach procesów emisji obligacji.

 • Altus TFI

  Doradztwo w transakcji nabycia BPH TFI zarządzającego aktywami o wartości ponad 2,5 mld zł.


Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość świadczonych przez Zbigniewa Mrowca oraz Kancelarię usług była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

 • IFLR1000
 • Legal 500
 • PSIK
 • MergerMarket
 • CEE Mergers and Acquisitions
 • Chambers Europe
 • Chambers Global

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2016 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets. Klienci wyrazili swoje zadowolenie z jakości usług Zbigniewa Mrowca oraz prowadzonego przez niego w kancelarii Allen & Overy zespołu. Według rankingu „zespół jest wśród 4-5 czołowych graczy w Polsce, z pewnością zapewniają doskonałą jakość, uwzględniając również stosunek jakości do ceny”.

W rankingu IFLR1000 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Lawyer” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2015 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany w zakresie praktyki Capital Markets „jako kierujący zespołem rynków kapitałowych w kancelarii Allen & Overy, gdzie doradzał instytucjom finansowym w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez Globe Trade Centre S.A., a także doradzał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z publiczną emisją obligacji”. Klienci wskazali Zbigniewa Mrowca jako „błyskotliwego prawnika”.

W rankingu Legal 500 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Marketsza jakość porad prawnych, zarządzanie projektami, oraz znajomość otoczenia regulacyjnego”.

W rankingu Legal 500 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Współpracując z kancelarią Allen & Overy „reprezentował banki inwestycyjne, Zarządzających Księgą Popytu oraz Współzarządzających Transakcją w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez PKO Bank Polski”.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych, polecany zarówno przez klientów, jak i innych prawników”.

W rankingu Chambers Europe 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

W rankingu Chambers Europe 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako wiodący doradca prawny na rynku kapitałowym. Według rankingu „jest niezwykle doświadczonym ekspertem o bogatej wiedzy”.

W rankingu Chambers Europe 2009 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Chambers Europe 2008 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „inni prawnicy wspominają o doświadczeniu i dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, którą zdobył w trakcie pracy w tej instytucji”.

W rankingu Chambers Global 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako kierujący zespołem rynków kapitałowych kancelarii Allen & Overy. Według rankingu „ma fantastyczne doświadczenie i wiedzę”.

W rankingu Chambers Global 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2016
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2014
 • 2012
 • 2011
 • 2009
 • 2008
 • 2013
 • 2012