Założyciel i partner kancelarii prawnej Mrowiec Fiałek i Wspólnicy, radca prawny

Specjalizacja

 • doradztwo transakcyjne – oferty akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, fuzje i przejęcia na rynku publicznym, kwestie regulacyjne z zakresu transakcji rynku kapitałowego
 • doradztwo regulacyjne – rynek finansowy, a w szczególności rynek kapitałowy
 • doradztwo bankom inwestycyjnym, emitentom i akcjonariuszom spółek notowanych
 • prawo rynku kapitałowego, prawo papierów wartościowych

Zbigniew Mrowiec posiada ponad 24 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej oraz w administracji państwowej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności i skomplikowania. Posiada szeroką wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi.

Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, ofertach publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Zbigniew Mrowiec jest pionierem w dziedzinie transakcji giełdowych na polskim rynku. Doradzał przy wielu precedensowych transakcjach, takich jak:

 • pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
 • pierwsze wrogie przejęcie
 • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego
 • pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW
 • czwarta na terenie UE emisja akcji, w której właściwy dla spółki i organ nadzoru (cypryjska SEC) przekazał uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami spółki (polska KNF)

Jest współtwórcą regulacji polskiego rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) kierował pracami nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Jest współautorem:

 • ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • ustawy o obligacjach
 • pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych, regulujących obecnie funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego

Doradzał największym zagranicznym i polskim bankom inwestycyjnym, w tym:

 • Bank of America Merrill Lynch
 • Citi Global Markets, Dom Maklerski Banku Handlowego
 • Deutsche Bank
 • Espirito Santo Investment Bank
 • Goldman Sachs
 • ING
 • ING Securities
 • J. P. Morgan
 • Morgan Stanley
 • PKO Bank Polski
 • Societe Generale
 • UBS
 • UniCredit
 • UniCredit CAIB Poland
 • Nationale – Nederlanden PTE S.A.
 • PTE PZU S.A.
 • AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A.
 • Nordea PTE S.A.

Brał udział w największych transakcjach na polskim rynku kapitałowym, między innymi:

 • ofercie akcji Banku Austria Credit Anstalt (BA CA) w Polsce oraz ich równoczesnym notowaniu na giełdzie w Warszawie i Wiedniu (dual listing). BA CA był pierwszą spółką zagraniczną notowaną na GPW
 • podwyższeniu kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego S.A. w formie emisji akcji z prawem poboru
 • pierwszej ofercie publicznej Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
 • pierwszej ofercie publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • pierwszej ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 • pierwszej ofercie publicznej Energi S.A.
 • przyspieszonym budowaniu książki popytu na akcje Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
 • przyspieszonym budowaniu książki popytu na akcje PKO Banku Polskiego S.A.
 • przyspieszonym budowaniu książki popytu na akcje Banku Pekao S.A.
 • przyspieszonym budowaniu książki popytu na akcje Lotos S.A.
 • przyspieszonym budowaniu książki popytu na akcje KGHM S.A.
 • przyspieszonym budowaniu książki popytu na akcje Tauron Polska Energia S.A.

Posiada bogate doświadczenie regulacyjne obejmujące doradztwo w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, w tym obowiązków informacyjnych, tworzeniu lub zmianie regulacji wewnętrznych instytucji finansowych, w tym dostosowywanie się do nowych wymogów i nowych regulacji oraz reprezentowanie klientów wobec organów nadzoru, w szczególności wobec KNF.

Doradzał w sprawach regulacyjnych między innymi następującym podmiotom:

 • BRE Bank S.A. (dziś mBank S.A.)
 • BZ WBK S.A.
 • Citibank, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Deutsche Bank AG London Branch, Deutsche Bank Polska S.A.
 • Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • ING NV
 • J. P. Morgan Securities
 • J. W. Construction Holding S.A.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Pol-Aqua S.A.
 • TVN S.A.

Nagrody i wyróżnienia

 • Zbigniew Mrowiec zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych i jest bardzo polecany zarówno przez klientów jak i innych prawników. Chambers Europe 2014
 • „Wiodący prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych”. IFLR 1000 2014
 • „Rekomendowany prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych.”. Rzeczpospolita 2013
 • Zbigniew Mrowiec jest jednoznacznie uznawany za jednego z wiodących prawników w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Kieruje zespołem rynków kapitałowych i niedawno reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedaży 11,9% akcji Tauron Polska Energia S.A. o wartości PLN1.3 mld. Komentatorzy rynkowi potwierdzają: " Ma fantastyczne doświadczenie i wiedzę." Chambers Global 2013, Chambers
 • Zbigniew Mrowiec kieruje zespołem rynków kapitałowych w Allen & Overy, A. Pedzich sp. k., który doradzał instytucjom finansowym w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez Globe Trade Centre S.A., a także doradzał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z publiczną emisją obligacji. Legal 500 2013
 • Klienci wyrażają swoje zadowolenie z jakości usług Zbigniewa Mrowca oraz kancelarii. “ wśród 4-5 czołowych graczy w Polsce,” powiedział jeden z klientów. “Z pewnością zapewniają doskonałą jakość, uwzgledniając również stosunek jakości do ceny.” IFLR 1000 2013
 • Allen & Overy, A. Pedzich sp. k. doradzała Skarbowi Państwa i Bankowi Gospodarstwa Krajowego w procesie przyśpieszonego budowania księgi popytu na akcje Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. Kancelaria również doradzała PHZ Baltona na jej drodze z NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kierujący praktyką Zbigniew Mrowiec jest “błyskotliwym prawnikiem”. Legal 500 2013
 • Ekspert Zbigniew Mrowiec jest rekomendowany jako "doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę." Chambers Global 2012, Chambers Europe 2012
 • Siłą Zbigniewa Mrowca są jakoś porad prawnych, zarządzanie projektami, oraz znajomość otoczenia regulacyjnego”. Legal 500 2012
 • „Zbigniew Mrowiec jest niewątpliwie uważany za jednego z wiodących doradców prawnych na rynku kapitałowym. Jest "niezwykle doświadczonym ekspertem o bogatej wiedzy," jak donoszą nasze źródła.” Chambers Europe 2011
 • “Zbigniew Mrowiec z Allen & Overy, A. Pędzich sp.k. niedawno reprezentował banki inwestycyjne, Zarządzających Księgą Popytu oraz Współzarządzających Transakcją w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez PKO Bank Polski.”. Legal 500 2011
 • „Wiodący prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych”. IFLR 1000 2011
 • „Wiodący prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych”. PLC Which Lawyer?, 2010
 • „Wiodący prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych”. Chambers Europe, 2009
 • „Wiodący prawnik w dziedzinie Rynków Kapitałowych”. PLC Which Lawyer?, 2009
 • „Inni prawnicy wspominają o doświadczeniu i dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, którą zdobył w trakcie pracy w tej instytucji”. Chambers Europe, 2008

Kwalifikacje

 • uzyskanie tytułu radcy prawnego, 1999
 • absolwent Uniwersytetu w Bonn, 1992
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1989
 • partner w międzynarodowych kancelariach prawnych (Hunton&Williams, Dewey Ballantine LLP – Dewey & LeBoeuf LLP, Allen & Overy)
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 – 2005)
 • Sędzia Sądu Giełdowego, były sędzia Sądu Polubownego przy KDPW oraz były sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • Przewodniczący Komisji Ligi, organu dyscyplinarnego Ekstraklasy

Języki

 • polski
 • angielski (płynnie)
 • niemiecki
 • rosyjski

Kontakt

miroslaw_fialekZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401